زبان انگلیسی

زبان انگلیسی
جدیدترین پست های دسته زبان انگلیسی

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Ii

حل کاربرگ های حرف I i علاوه بر آموزش زبان انگلیسی، مهارت…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Hh

کودک شما با حل کاربرگ های الفبای انگلیسی این پست، نحوی درست…

توسط دنیای کودک من

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Gg

کودک شما با حل کاربرگ های الفبا انگلیسی این پست، نحو درست…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Ff

کودک شما با حل کاربرگ های بالا، نحو درست نوشتن حرف F…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Ee

کاربرگ های الفبای انگلیسی نوعی ابزار آموزشی است که می‌توانید برای بهبود…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Dd

کودک شما با حل کاربرگ های بالا، نحو درست نوشتن حروف را…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Cc

کاربرگ های الفبای انگلیسی نوعی ابزار آموزشی است که می‌توانید برای بهبود…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Bb

کاربرگ های الفبای انگلیسی نوعی ابزار آموزشی است كه می‌توانید برای بهبود…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Aa

کاربرگ های الفبا انگلیسی نوعی ابزار آموزشی است كه می‌توانید برای بهبود…

توسط فاطمه معیل

تمرین اشکال هندسی به زبان انگلیسی

آموزش اشکال هندسی به کودکان کمک می کند تا محیط اطراف خود…

توسط فاطمه معیل

فلش کارت های مواد غذایی (صبحانه)

در گالری تصاویر بالا مجموعه فلش کارت های مواد غذایی که در…

توسط دنیای کودک من

دانلود کتاب اولین کتاب الفبای انگلیسی من Disney A.B.C

کتاب مصور رنگی «اول‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ الفبای ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ م‍ن‌» از سری کتاب های…

توسط دنیای کودک من

آموزش دو زبانه اعضای بدن (انگلیسی-فارسی)

کتاب مصور رنگی  « آموزش دو زبانه اعضای بدن »  آشنایی، شناخت…

توسط دنیای کودک من

کاربرگ اشکال هندسی ( انگلیسی)

برای آموزش اشکال هندسی به زبان انگلیسی می توانید از کاربرگ های…

توسط فاطمه معیل

پازل آموزش اعداد فارسی و انگلیسی

سری اول: به کمک این کاربرگ ها می توانید اعداد 1 تا 12…

توسط دنیای کودک من

دانلود پازل آموزش رنگ های انگلیسی

در این تمرین آموزش همراه با بازی و سرگرمی انجام می شود.

توسط دنیای کودک من

دانلود فلش کارت های آموزش اعداد انگلیسی

برای آموزش اعداد می توانید از فلش کارت اعداد انگلیسی استفاده کنید. این…

توسط دنیای کودک من