یوگای کودکان

انجام حرکات یوگای کودکان علاوه بر سلامت جسم بر سلامت روح و روان کودک نیز تاثیر می گذارد.

دنیای امروز بیشتر کودک را به سمت رقابت سوق می دهد، اما ورزش یوگا به او می آموزد که بدن هرشخص متفاوت است. بدن های مختلف توانایی انجام کارهای متفاوتی را دارند. در یوگا هیچ کس بهتر یا بدتر از دیگری نیست. در واقع یوگا کمک می کند تا کودک بیاموزد همه ما فقط در حال کشف کردن استعداد خود هستیم و هر کس به روش خودش استعدادش را شکوفا می کند.

یوگای کودکان

فواید یوگا برای کودکان

۱- افزایش تمرکز و کاهش استرس

انجام حرکات یوگا به صورت منظم باعث ارتباط بهتر بین ذهن و بدن می شود و همچنین تنفس صحیح در حرکات یوگا سطح استرس را در کودک کاهش می دهد. تمرین های تنفسی در زمان استرس به او کمک می کند تا آرام شود.

۲- افزایش تعادل

حرکات یوگا بر روی عضلات بدن تمرکز می کند و انجام منظم حرکات باعث افزایش تعادل می گردد. همچنین یوگا دارای حرکات زیادی برای افزایش تعادل است.

۳- سلامت ذهن و خوشحالی

انجام مدیتیشن در یوگا باعث آرامش و سلامت ذهن می شود. کودکانی که ورزش یوگا را انجام می دهند شادتر و انعطاف پذیرتر هستند.

 

نمونه حرکات یوگا به همراه فیلم آموزشی


آموزش یوگای کودکان ۱


آموزش یوگای کودکان ۲


آموزش یوگای کودکان ۳


آموزش یوگای کودکان ۴


آموزش یوگای کودکان ۵


آموزش یوگای کودکان ۶


آموزش یوگای کودکان ۷


آموزش یوگای کودکان ۸


آموزش یوگای کودکان ۹


آموزش یوگای کودکان ۱۰


نکته: بهتر است در انجام این فعالیت ها با کودک همراهی کنید. اگر فرزند شما مشکل جسمانی دارد برای انجام حرکات یوگا حتما با متخصص مشورت کنید.