برچسب: آب

ایده جشن آب کلاس اول

می توانید برای تزیین کلاس از بادکنک های آبی و کاغذ رنگی…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ باران (چرخه ی آب)

با استفاده از فلش کارت ها و کاربرگ های این پست، کودک…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ واحد کار آب

ابتدا با کودک خود درمورد اینکه آب در زندگی موجودات زنده، چه…

توسط فاطمه معیل