برچسب: اعضای بدن

دانلود کاربرگ های اعضای بدن (پازل صورت)

در آموزش واحد کار اعضای بدن، در ابتدا کودک با نام اعضای…

توسط فاطمه معیل

آموزش دو زبانه اعضای بدن (انگلیسی-فارسی)

کتاب مصور رنگی  « آموزش دو زبانه اعضای بدن »  آشنایی، شناخت…

توسط دنیای کودک من

تمرین هایی برای تقویت مهارت های پیش از دبستان

آشنایی با اشیا و تشخیص ارتباط آن ها مانند جانوران، انسان و...…

توسط دنیای کودک من

کاربرگ روز جهانی معلولین

هدف از حل کاربرگ های این پست، آشنایی دانش آموزان با معلولیت…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ و فلش کارت آموزشی (واحد کار بهداشت دهان و دندان)

آموزش موارد بهداشتی به کودک بسیار مهم است. توجه داشته باشید که،…

توسط فاطمه معیل

آشنایی با اعضای بدن (پازل اعضای بدن)

ابتدا از کودک بخواهید تصاویر قسمت پایین را ببرند و سپس شکل…

توسط دنیای کودک من

آشنایی با اعضای بدن (کلاژ اعضای بدن)

برای آشنایی کودک با اعضای بدن، می توانید از فعالیت های سرگرم…

توسط دنیای کودک من

آشنایی با اعضای بدن سگ

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل

دانلود فلش کارت اعضای بدن

یکی از جنبه های مهم یادگیری اعضای بدن، این است که کودکان…

توسط دنیای کودک من

آشنایی با اعضای بدن خرچنگ

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل

آشنایی با اعضای بدن گاو

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل

آشنایی با اعضای بدن مرغ

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل

آشنایی با اعضای بدن گربه

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل

آشنایی با اعضای بدن پروانه

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل

آشنایی با اعضای بدن زنبور

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل

آشنایی با اعضای بدن خفاش

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل

آشنایی با اعضای بدن مورچه

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل