برچسب: خانه

ساخت خانه کاغذی

مراحل انجام فعالیت: ابتدا از کودک بخواهید خوب به تصویر نگاه کند…

توسط فاطمه معیل

آموزش نقاشی خانه

یکی از سرگرمی های مورد علاقه کودکان نقاشی کشیدن است. با استفاده…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ رنگ آمیزی (واحد کار خانه)

ابتدا تصاویری از خانه های روستایی ، شهری، آپارتمانی ، ویلایی و…

توسط فاطمه معیل

تصاویر انواع خانه (واحدکار خانه)

ابتدا تصاویری از خانه های روستایی ، شهری، آپارتمانی ، ویلایی و…

توسط فاطمه معیل