برچسب: روان خوانی

املا و روان خوانی نشانه های ت – ر- ن – ای

کودک شما باید بعد از آموزش هر نشانه، نوشتن و خواندن کلمات…

توسط فاطمه معیل