برچسب: زمین پاک

داستان تصویری (دریای غمگین، دریای شاد)

از کودک بخواهید خوب به تصویر نگاه کند و برای این تصاویر…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ روز جهانی کوهستان

بیستم آذر ماه روز جهانی کوهستان، زمان مناسبی برای آشنایی کودک با…

توسط فاطمه معیل

داستان بازیافت کاغذ

داستان کاغذ سفید، سرنوشت یک کاغذ و مراحل بازیافت آن را برای…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ های بازیافت زباله

زمین، خانه تمام موجودات زنده است، پس باید در حفظ آن دقت…

توسط فاطمه معیل

فلش کارت و کاربرگ های انرژی تجدید پذیر

با استفاده از کاربرگ ها و فلش کارت های این پست می…

توسط فاطمه معیل