برچسب: سگ

آشنایی با اعضای بدن سگ

استفاده از این فلش کارت کمک می کند، تا کودک با اعضای…

توسط فاطمه معیل

آموزش اوریگامی سگ

دست‌های مشغول، مغزهای مشغول می‌سازند. ساخت اوریگامی، سرگرمی همراه با پرورش مهارت…

توسط فاطمه معیل