مفاهیم ریاضی

آموزش ریاضی و مهارت‌های ریاضی فقط شمردن اعداد از ۱ تا ۱۰ نیست و این کارها به نوعی فقط حافظه‌ی کودک شما را قوی می‌کند و هیچ تاثیری بر روی هوش ریاضی او نمی‌گذارد.

فعالیت‌های ریاضی در شرایطی بخش ریاضی و منطق ذهن کودک شما را فعال می‌کند و به او مهارت درک و تحلیل می‌دهد که به شیوه‌ای درست انجام گرفته باشد.

بنابراین باید از هوش ریاضی و منطقی او بیشترین استفاده را کرد و با کمک گرفتن از بازی ریاضی او را برای آینده‌ای درخشان آماده ساخت!

ما اینجا یکسری فعالیت ها و تمرین هایی به شما پیشنهاد می دهیم که باعث تقویت مهارت ریاضی  کودک شما می شود.

  • از کودکتان بخواهید که وسایل منزل را دسته بندی کند و بتواند آن‌ها را بشمارد.
  • در محیط اطرافتان اشکال هندسی پیدا کنید و از کودکتان بخواهید که آن‌ها را بکشد.
  • به جای اینکه خودتان شماره‌ی کسی را بگیرید اجازه دهید کودکتان شماره‌گیری کند.
  • کتاب‌های جذاب با عکس‌های مورد علاقه‌ی کودکانتان بسازید و از کودکتان بخواهید که تصاویر را برایتان بشمارد!

مفاهیم ریاضی

ما اینجا به شما کمک می کنیم که آموزش ریاضی را به موضوع سرگرم کننده برای کودک خود تبدیل کنید.

باید سطح آموزش مفاهیم ریاضی مناسب درک کودک شما باشد، در غیر این صورت کودک بی انگیزه می‌شود. بیش از حد سخت بودن یا بیش از حد ابتدایی و ساده بودن اطلاعات نیز باعث می‌شود کودک توجهی به مطالب نداشته باشد.

باید بازی ها و کاربرگ ها به گونه ای طراحی شود که کودک را به چالش بکشد. آموزش ریاضی به کودکان بسیار راحت تر از آموزش الفبا است، چون او در کارهای روزمره و در انجام بسیاری از بازی ها درگیر مفاهیم ریاضی است.

نمونه ای از روش های که می تواند در اموزش ریاضی به ما کمک کنه بازی با پازل یا فلش کارت است . شما می توانید اشکال هندسی یا اعداد را به این روش ( بازی با پازل – فلش کارت ) به کودک خود آموزش دهید.

کاربرگ های آموزش ریاضی
آموزش اعداد 1 تا 10 فارسی و انگلیسیاطلاعات بیشتر


آموزش اعداد ۱ تا ۱۰ فارسی و انگلیسی


امتیاز ۰ از ۵(۰)