برچسب: اشتراکی

دانلود کتاب آشنایی با اعداد دانا و دانی

آموزش مفاهیم ریاضیات پیش از دبستان زبان شعر زبانی آشنا و صمیمی…

توسط دنیای کودک من

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Ii

حل کاربرگ های حرف I i علاوه بر آموزش زبان انگلیسی، مهارت…

توسط فاطمه معیل

فعالیت های آموزشی ویژه کودکان ۴تا۷ سال (هفته اول)

هدف این فعالیت ها تقویت مهارت ها است. کودک شما می‌تواند با…

توسط فاطمه معیل

دانلود کتاب دچار استرس می شویم! چه کنیم؟

در دنیای نگران کننده و پرجوش و خروش امروزی، بچه ها بیشتر…

توسط دنیای کودک من

کتاب دوباره بنویس: تمرین های ریاضی کلاس اول

کتاب تمرین ریاضی برای کلاس اولی ها تدوین شده که با تمریناتی…

توسط دنیای کودک من

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Hh

کودک شما با حل کاربرگ های الفبای انگلیسی این پست، نحوی درست…

توسط دنیای کودک من

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Gg

کودک شما با حل کاربرگ های الفبا انگلیسی این پست، نحو درست…

توسط فاطمه معیل

دانلود کتاب یار اندیشمند ریاضی اول ابتدایی

«کتاب یار» مجموعه ای است کم نظیر که به شیوه ای روان،…

توسط دنیای کودک من

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Ff

کودک شما با حل کاربرگ های بالا، نحو درست نوشتن حرف F…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Ee

کاربرگ های الفبای انگلیسی نوعی ابزار آموزشی است که می‌توانید برای بهبود…

توسط فاطمه معیل

دانلود کتاب کار ریاضی اول دبستان (تمرین های طبقه بندی شده)

هدف عمده و نهایی آموزش و پرورش آماده ساختن فرد جهت حضور…

توسط دنیای کودک من

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Dd

کودک شما با حل کاربرگ های بالا، نحو درست نوشتن حروف را…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Cc

کاربرگ های الفبای انگلیسی نوعی ابزار آموزشی است که می‌توانید برای بهبود…

توسط فاطمه معیل

دانلود کتاب جمع و تفریق کلاس اولی

مفهوم جمع و تفریق از اساسی ترین مباحث ریاضی کلاس اول ابتدایی…

توسط دنیای کودک من

دانلود کتاب تکالیف تلفیقی ریاضی اول دبستان

مقدمه کتاب : معلم گرامی / ولی محترم، نیل به آرمانها و…

توسط دنیای کودک من

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Bb

کاربرگ های الفبای انگلیسی نوعی ابزار آموزشی است كه می‌توانید برای بهبود…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ الفبای انگلیسی حرف Aa

کاربرگ های الفبا انگلیسی نوعی ابزار آموزشی است كه می‌توانید برای بهبود…

توسط فاطمه معیل

دانلود کتاب دیکته شب اول دبستان (راهنمای اولیا)

یکی از موفقیت های مورد انتظار در سالهای اولیه دبستان با سواد…

توسط دنیای کودک من

دانلود کتاب کار ریاضی اول دبستان

پدر و مادر گرامی برخلاف تصور رایج در میان بزرگ ترها درس…

توسط دنیای کودک من

دانلود کتاب فرهنگ فارسی خردسال

فرهنگ فارسی خردسال فرهنگی است که به توصیف و تشریح حدود ۴۰۰…

توسط دنیای کودک من