برچسب: اشکال هندسی

تمرین اشکال هندسی به زبان انگلیسی

آموزش اشکال هندسی به کودکان کمک می کند تا محیط اطراف خود…

توسط فاطمه معیل

دانلود کاربرگ ها و فلش کارت های ریاضی | پیش دبستانی

آموزش ریاضی فقط شمردن اعداد از ۱ تا ۱۰ نیست، بلکه فعالیت‌های ریاضی…

توسط دنیای کودک من

کاربرگ اشکال هندسی

آموزش اشکال هندسی به کودکان کمک می کند تا محیط اطراف خود…

توسط فاطمه معیل

آموزش شکل هندسی مستطیل (چهارگوش)

ابتدا یک جسم مستطیل را در اختیار کودک قرار دهید، تا به خوبی آن را…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ اشکال هندسی ( انگلیسی)

برای آموزش اشکال هندسی به زبان انگلیسی می توانید از کاربرگ های…

توسط فاطمه معیل

آموزش شکل هندسی مربع (چهار گوش)

آموزش اشکال هندسی، به کودکان کمک می کند تا محیط اطراف خود…

توسط فاطمه معیل

آموزش شکل هندسی مثلث (سه گوش)

آموزش اشکال هندسی به کودکان کمک می کند تا محیط اطراف خود…

توسط فاطمه معیل

آموزش شکل هندسی دایره (گردی)

آموزش اشکال هندسی به کودکان کمک می کند تا محیط اطراف خود…

توسط فاطمه معیل

بازی اشکال هندسی (ببر و بچسبان)

فوایدبازی اشکال هندسی (ببر و بچسبان) برای کودکان: ۱.یادگیری مفاهیم ریاضی به…

توسط فاطمه معیل