برچسب: اعداد

دانلود کتاب آشنایی با اعداد دانا و دانی

آموزش مفاهیم ریاضیات پیش از دبستان زبان شعر زبانی آشنا و صمیمی…

توسط دنیای کودک من

دانلود کاربرگ ها و فلش کارت های ریاضی | پیش دبستانی

آموزش ریاضی فقط شمردن اعداد از ۱ تا ۱۰ نیست، بلکه فعالیت‌های ریاضی…

توسط دنیای کودک من

کاربرگ های کمتر، بیشتر و مساوی

در آموزش مفهوم کمتر، بیشتر و مساوی باید ارزش عددی را، به…

توسط فاطمه معیل

پازل آموزش اعداد فارسی و انگلیسی

سری اول: به کمک این کاربرگ ها می توانید اعداد 1 تا 12…

توسط دنیای کودک من

دانلود فلش کارت های آموزش اعداد فارسی

برای آموزش اعداد فارسی می توانید از فلش کارت اعداد فارسی استفاده…

توسط دنیای کودک من

دانلود فلش کارت های آموزش اعداد انگلیسی

برای آموزش اعداد می توانید از فلش کارت اعداد انگلیسی استفاده کنید. این…

توسط دنیای کودک من

دانلود کاربرگ اعداد انگلیسی

کاربرگ اعداد انگلیسی شامل تمرین نوشتن اعداد انگلیسی از 1 تا 10…

توسط دنیای کودک من

دانلود کاربرگ اعداد فارسی

کاربرگ اعداد فارسی شامل تمرین نوشتن اعداد از 1 تا 10 می…

توسط دنیای کودک من