برچسب: املا

دانلود کتاب بخوانیم، متن های روخوانی اول دبستان

توضیح کتاب: خواندن فعالیت پیچیده ای است که مستلزم بکارگیری شیوه ها…

توسط دنیای کودک من

املا و روان خوانی نشانه های ت – ر- ن – ای

کودک شما باید بعد از آموزش هر نشانه، نوشتن و خواندن کلمات…

توسط فاطمه معیل

املا شب نشانه های مـ م ـ سـ س ـ او و

کودک شما باید بعد از آموزش هر نشانه، نوشتن کلمات جدید را…

توسط فاطمه معیل

املا شب نشانه های آ ا ـ بـ ب ـ اَ ـ َ ـ د

کودک شما باید بعد از آموزش هر نشانه، نوشتن کلمات جدید را…

توسط فاطمه معیل