برچسب: اوریگامی

آموزش اوریگامی سگ

دست‌های مشغول، مغزهای مشغول می‌سازند. ساخت اوریگامی، سرگرمی همراه با پرورش مهارت…

توسط فاطمه معیل

آموزش اوریگامی قلب

ساخت  اوریگامی قلب سرگرمی همراه با پرورش مهارت ها است.دست‌های مشغول، مغزهای…

توسط فاطمه معیل