برچسب: حواس پنجگانه

دانلود فلش کارت های آموزشی حواس پنجگانه

از ابتدای تولد کودک با کمک حواس خود آموزش می بیند و…

توسط دنیای کودک من

دانلود کاربرگ حواس پنجگانه (تشخیصی)

در این مجموعه در کنار فلش کارت حواس پنجگانه ، آزمون و سرگرمی به…

توسط دنیای کودک من

دانلود کاربرگ حواس پنجگانه (ماز)

در کنار فلش کارت حواس پنجگانه ، کاربرگ ماز حواس پنجگانه هم قرار دادیم.…

توسط دنیای کودک من