برچسب: حیوانات

ساخت پروانه کاغذی

انجام این فعالیت باعث رشد مهارت حرکتی، افزایش هماهنگی بین چشم و دست…

توسط فاطمه معیل

آموزش اوریگامی خرگوش

برای ساخت اوریگامی خرگوش، تنها به یک قطعه کاغذ نیاز دارید. شما می‌توانید…

توسط فاطمه معیل

ساخت دایناسور کاغذی

انجام این فعالیت (کاربرگ های ببر و بچسبان) باعث رشد مهارت حرکتی و تقویت مهارت…

توسط فاطمه معیل

آموزش اوریگامی فیل

ساخت اوریگامی، سرگرمی همراه با پرورش مهارت ها است. برای ساخت اوریگامی…

توسط فاطمه معیل