برچسب: خلاقیت

دانلود کتاب کار در منزل برای کلاس اولی ها (آدینه)

مقدمه کتاب: هدف متخصصان تعلیم و تربیت کشور از تألیف کتاب های…

توسط دنیای کودک من

کاردستی تابستانه (نوشیدنی تابستانه)

ساخت این کار دستی ها علاوه بر سرگرمی باعث رشد مهارت حرکتی…

توسط فاطمه معیل

الگوی ساخت ماشین کاغذی

 ساخت ماشین کاغذی باعث: ۱.رشد مهارت حرکتی ۲.افزایش هماهنگی بین چشم و دست…

توسط فاطمه معیل

دانلود کاربرگ های دست ورزی (بازی با خمیر)

بازی با خمیر باعث تقویت مهارت حرکتی می شود. با استفاده از…

توسط دنیای کودک من