برچسب: مجله رشد

داستان تصویری (دریای غمگین، دریای شاد)

از کودک بخواهید خوب به تصویر نگاه کند و برای این تصاویر…

توسط فاطمه معیل

داستان تصویری (فیل گرمایی)

از کودک بخواهید برای این تصاویر داستان بسازد. انجام این فعالیت علاوه بر…

توسط فاطمه معیل