برچسب: مهارت دیداری

ساخت خانه کاغذی

مراحل انجام فعالیت: ابتدا از کودک بخواهید خوب به تصویر نگاه کند…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ بازی مهارتی (راه درست را بساز)

ابتدا از کودک بخواهید با دقت به تصویر نگاه کند وسپس تکه…

توسط فاطمه معیل

داستان تصویری (دریای غمگین، دریای شاد)

از کودک بخواهید خوب به تصویر نگاه کند و برای این تصاویر…

توسط فاطمه معیل

داستان تصویری (فیل گرمایی)

از کودک بخواهید برای این تصاویر داستان بسازد. انجام این فعالیت علاوه بر…

توسط فاطمه معیل

دانلود فلش کارت آموزشی رنگ ها

با استفاده از فلش کارت ها، کودک را با رنگ ها آشنا…

توسط دنیای کودک من

الگوی ساخت ماشین کاغذی

 ساخت ماشین کاغذی باعث: ۱.رشد مهارت حرکتی ۲.افزایش هماهنگی بین چشم و دست…

توسط فاطمه معیل

دانلود کاربرگ آموزش رنگ ها

برای انجام بعضی از فعالیت های مهم آموزشی، کودک شما باید با…

توسط دنیای کودک من

دانلود کاربرگ تفاوت ها

حل کاربرگ تفاوت ها را پیدا کن، از مجموعه بازی‌های فکری است که باعث…

توسط دنیای کودک من

دانلود کاربرگ سایه ها

کاربرگ های تطبیق سایه ممکن است بسیار ساده به نظر برسد، اما…

توسط دنیای کودک من

پازل دو تکه

حل پازل‌ بهترین بازی آموزشی در سال‌های اولیه‌ی کودک است. فواید پازل…

توسط فاطمه معیل

بازی شکل متفاوت را پیدا کن

شکل متفاوت را پیدا کن از مجموعه بازی‌های فکری است، که باعث…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ تقارن (کاربرگ تطبیق دو نیمه از تصویر)

تقارن یکی از مهم ترین مباحث ریاضی است. آموزش آن از پیش…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ های نقطه به نقطه

کاربرگ های نقطه به نقطه تاثیر مستقیمی بر حافظه تصویری ، تمرکز…

توسط فاطمه معیل