برچسب: مهارت نوشتاری

فعالیت های آموزشی ویژه کودکان ۴تا۷ سال (هفته اول)

هدف این فعالیت ها تقویت مهارت ها است. کودک شما می‌تواند با…

توسط فاطمه معیل

نقاشی و رنگ آمیزی فیل

یکی از سرگرمی های مورد علاقه کودکان نقاشی و رنگ آمیزی است.…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه  ظ

نشانه های بخش سوم کتاب فارسی اول دبستان نیاز به تمرین و…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه غـ ـغـ ـغ غ

نشانه های بخش سوم کتاب فارسی اول دبستان نیاز به تمرین و…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه  ط

در کنار شعر ها و بازی های آموزشی نشانه ها، می توانید…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه ضـ ض

نشانه های بخش سوم کتاب فارسی اول دبستان نیاز به تمرین و…

توسط فاطمه معیل

جادوی نقاشی گام به گام

با استفاده از این کاربرگ ها می توانید به کودک خود آموزش…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه حـ ح

در زمان آموزش نشانه ح کودک شما نیاز دارد علاوه بر تمرین…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه ثـ ث

نشانه های بخش سوم کتاب فارسی اول دبستان نیاز به تمرین و…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ دست ورزی (کار با رنگ انگشتی و کاغذ رنگی)

انجام این فعالیت مهارت حرکتی و مهارت نوشتاری کودک را تقویت می…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه عـ ـعـ ـع ع

در کنار کاربرگ های نشانه عـ ـعـ ـع ع ، می توانید…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه ذ

در کنار شعر ها و بازی های آموزشی نشانه ها، می توانید…

توسط فاطمه معیل

دانلود کاربرگ های عید نوروز (ویژه سال ۱۴۰۳)

برای کودکان زیر ۷ سال، فعالیت‌های جذاب و آموزنده در عید نوروز…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه صـ ص

در کنار کاربرگ های نشانه صـ ص ، می توانید برای ایجاد…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه تشدید

در کنار شعر ها و بازی های آموزشی نشانه ها، می توانید…

توسط فاطمه معیل

دانلود کاربرگ های لوحه نویسی | پیش دبستانی

تقویت مهارت نوشتن را باید از سنین پایین شروع کنید، تا کودک…

توسط دنیای کودک من

املا و روان خوانی نشانه های  چ – ژ – خوا – ّ (تشدید)

بعد از آموزش هر نشانه، می توانید همراه با بازی به کودک…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه خوا

در کنار شعر ها و بازی های آموزشی نشانه ها، می توانید…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه ژ

بعد از اینکه کودک شما با نشانه جدید (ژ) آشنا شد، می…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ حروف الفبا – نشانه چـ چ

در کنار کاربرگ های نشانه چـ چ ، می توانید برای ایجاد…

توسط فاطمه معیل