برچسب: پازل

دانلود کاربرگ های اعضای بدن (پازل صورت)

در آموزش واحد کار اعضای بدن، در ابتدا کودک با نام اعضای…

توسط فاطمه معیل

آشنایی با اعضای بدن (پازل اعضای بدن)

ابتدا از کودک بخواهید تصاویر قسمت پایین را ببرند و سپس شکل…

توسط دنیای کودک من

پازل آموزش اعداد فارسی و انگلیسی

سری اول: به کمک این کاربرگ ها می توانید اعداد 1 تا 12…

توسط دنیای کودک من

دانلود پازل آموزش رنگ های انگلیسی

در این تمرین آموزش همراه با بازی و سرگرمی انجام می شود.

توسط دنیای کودک من