برچسب: ایمنی

کاربرگ و فلش کارت آموزش تغذیه سالم

مهم است که شما برای کودک توضیح دهید که خوردن بعضی از…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ های مشاغل (پلیس)

هرگز سعی نکنید کودکان را با خطرات خیابانی بترسانید. در عوض، با…

توسط فاطمه معیل

کاربرگ های آتش نشانی

آموزش ایمنی، در برابر آتش و آشنایی با شغل آتش نشانی، به حفظ…

توسط فاطمه معیل

آموزش ایمنی در خیابان به کودکان

همه ی ما می دانیم که خیابان‌ها تهدیدی برای ایمنی فرزندانمان است.…

توسط دنیای کودک من

روش های آموزش ایمنی به کودکان در مقابل آتش

بچه ها همیشه از عواقب اعمال خود آگاه نیستند. نمی دانند در…

توسط دنیای کودک من

ترس از پرواز در کودکان

یک تعطیلات خانوادگی که باید هیجان انگیز و سرگرم کننده باشد، می…

توسط دنیای کودک من